Ofisi ya Taifa ya Takwimu yatoa vigezo kwa yeyote anayetaka kuwa Mdadisi au Mkusanyaji taarifa za kitakwimu.

Ofisi ya Taifa ya Takwimu yatoa vigezo kwa yeyote anayetaka kuwa Mdadisi au Mkusanyaji taarifa za kitakwimu.

Powered by Blogger.